Cooperative mobility

Cooperative mobility

No primeiro semestre de 2014 a cooperativa Trespés coordinou xunto con organizacións de Bélxica, Exipto e Macedonia o Proxecto Europeo “Cooperative mobility”. O obxectivo principal do proxecto era formar e informar á mocidade participante da existencia de alternativas de mobilidade autoxestionadas e de como eles mesmos podían participar no deseño e implantación destas alternativas de transporte nos seus territorios, contribuíndo co desenvolvemento sostible.

A metodoloxía para conseguilo foi práctica e participativa. Para isto, antes de realizar o seminario no que participaron 21 mozos e mozas dos distintos países. Fixéronse traballos de documentación previa sobre: políticas de mobilidade, vantaxes e inconvenientes do transporte público e privado/ individual e colectivo, iniciativas interesantes de transporte alternativo, etc.

Xa, durante o seminario realizáronse distintas actividades teóricas e prácticas relacionadas coa mobilidade. Entre outras actividades os e as participantes:

  • Explicaron a realidade urbanística e de mobilidade do seu país.
  • Puxeron en común os temas previos traballados antes da visita.
  • Realizaron unha actividade práctica dirixida a por en práctica a formación recibida. Para isto deseñaron alternativas de mobilidade sostible para Redondela.
  • Organizaron charlas ou debates sobre mobilidade coa cidadanía
  • Presentaron a súa cultura e tradicións.

Trala visita de traballo, a mocidade continuou coa promoción e o deseño de alternativas de transporte sostibles nos seus territorios.

Anúncios
%d bloggers like this: