Vigo literario

O proxecto “Vigo literario” coordinado pola Cooperativa Trespés e promovido polo Servizo de Normalización Lingüística do Concello de Vigo púxose en marcha no 2014. Este proxecto pretende mostrar Vigo como espazo literario e como recurso educativo. Un proxecto que dará a coñecer a propia cidade e a súa historia aos seus habitantes, os vigueses e as viguesas; que fará visíbel a obra de autores e autoras galegos, que non sempre atopan espazo nos medios de comunicación social; que amosará a presenza de Vigo na literatura galega e outras literaturas; que nos amosará a evolución urbana e social da cidade, como nos ollan desde fóra…

Vigo literario

Durante o ano 2014 Trespés desenvolveu varios obradoiros no Ensino secundario.

Anúncios

Cooperative mobility

Cooperative mobility

No primeiro semestre de 2014 a cooperativa Trespés coordinou xunto con organizacións de Bélxica, Exipto e Macedonia o Proxecto Europeo “Cooperative mobility”. O obxectivo principal do proxecto era formar e informar á mocidade participante da existencia de alternativas de mobilidade autoxestionadas e de como eles mesmos podían participar no deseño e implantación destas alternativas de transporte nos seus territorios, contribuíndo co desenvolvemento sostible.

A metodoloxía para conseguilo foi práctica e participativa. Para isto, antes de realizar o seminario no que participaron 21 mozos e mozas dos distintos países. Fixéronse traballos de documentación previa sobre: políticas de mobilidade, vantaxes e inconvenientes do transporte público e privado/ individual e colectivo, iniciativas interesantes de transporte alternativo, etc.

Xa, durante o seminario realizáronse distintas actividades teóricas e prácticas relacionadas coa mobilidade. Entre outras actividades os e as participantes:

  • Explicaron a realidade urbanística e de mobilidade do seu país.
  • Puxeron en común os temas previos traballados antes da visita.
  • Realizaron unha actividade práctica dirixida a por en práctica a formación recibida. Para isto deseñaron alternativas de mobilidade sostible para Redondela.
  • Organizaron charlas ou debates sobre mobilidade coa cidadanía
  • Presentaron a súa cultura e tradicións.

Trala visita de traballo, a mocidade continuou coa promoción e o deseño de alternativas de transporte sostibles nos seus territorios.

Foro de Boas Prácticas Ambientais

Colamos o programa do foro de boas prácticas ambientais que se vai celebrar o 8 e 9 de novembro en Redondela e o 16 de novembro en Pontevedra.

Para seguir as últimas novidades, botade un ollo na nosa páxina do Facebook

Mar, Traballo e Patrimonio. Descobre a Enseada de San Simón

Entre decembro de 2012 e maio de 2013, Trespés coordinou o proxecto “Mar, traballo e patrimonio. Descobre a Enseada de San Simón”. O eixo fundamental do proxecto foi o de valorizar o patrimonio marítimo da Enseada entendido nun sentido amplo e abranguendo diversas esferas. Así, o proxecto achegou os recursos endóxenos relativos ao patrimonio natural-ambiental, cultural-industrial e ao capital humano dos sectores produtivos do mar á comunidade escolar, ao público en xeral ao tempo que estableceu accións para a conservación e mellora medio ambiental.

 Na proposta conxugáronse: 1) o marco natural dun espazo catalogado como LIC e pertencente á Rede Natura 2000; 2) a riqueza do seu patrimonio cultural, sobre todo industrial; 3) e a presenza activa do sector marisqueiro e pesqueiro. Esta concepción holística e multifuncional da Enseada de San Simón permitiu trasladar unha imaxe dinámica e actual da mesma.

 O proxecto estivo promovido polo Concello de Redondela e financiado polo Grupo de Acción Costeira 7.

As actividades que se levaron a cabo foron:

1. Saídas turísticas e elaboración de Unidades Didácticas

Trazáronse dous itinerarios terrestres (Rande-Cesantes e Vilaboa) e un marítimo (Enseada de San Simón) nos que participaron todo o alumnado de 3º e 4º da ESO dos IES de Redondela. Nos itinerarios tivemos a oportunidade de conversar cunha mariscadora, visitar Rande e o Meirande, coñecer as Salinas de Ulló, as praderías de ceba da Enseada ou os seus diferentes hábitats.

 Trespés 255_1728x1152Saída IES Chapela 3º ESO Trespés 037_1728x1152

Realizáronse tres Unidades didácticas dedicadas ao patrimonio industrial, patrimonio natural e á actividade pesqueira-marisqueira da Enseada. O material é de acceso libre.

2. Folleto turístico

 En base a riqueza patrimonial e extractiva da Enseada editouse un folleto guía para coñecer e recoñecer mellor a contorna.

Folleto enseada

3. Voluntariado Ambiental

 Vendo a necesidade de concienciación entre a poboación, organizáronse xornadas de voluntariado ambiental. O alumnado de 6º de primaria do CEP Santa Mariña atendeu as explicacións de Trespés para despois emprender sendas xornadas de limpeza do areal de Cesantes

Na praia de Rande organizouse unha xornada de limpeza en estreita colaboración coa AC de Rande

Lipdub Galicia Saxamonde 038_1728x1152 Maios 2013 140_1728x1152 Voluntariado Ambiental CEIP Sta Marinha_Trespés 181_1728x1152Voluntariado Ambiental CEIP Sta Marinha_Trespés 093_1728x1152

4. Xornadas de Patrimonio

 As xornadas, organizadas por aCitania, tiveron como obxectivo a presentación do patrimonio cultural de tipo industrial acochado na Enseada de San Simón e no Estreito de Rande, así como promocionar o Centro de Interpretación do Meirande.

IMG_6513_1728x1152

xornadas patrimonio

Nas xornadas participaron Xan Carmona, Eduardo Rolland, Xurxo Constenla e se presentou o video “A voz da conserveira” realizado por Cuchi Carreira e Trespés.

Dentro das xornadas realizouse unha visita-presentación do Centro de Interpretación do Meirande.

5. Páxina web

 Todo o proxecto tivo un seguimento puntual na páxina web aberta para tal fin.

www.martraballoepatrimonio.com

Presenza nos medios:

Saídas didácticas na prensa escrita

Reportaxe no programa A Revista da TVG

Unidades didácticas no Atlántico

Xornadas de Patrimonio no Faro de Vigo

Xornadas de Patrimonio en Redondelatv

Voluntariado Ambiental do CEP Santa Mariña

Voluntariado Ambiental en Radio Redondela

Proxecto Oucas, algas de Baiona. Os recursos propios como factor de desenvolvemento

Entre o mes de xullo e o mes de outubro de 2012 Trespés estivo coordinando e xestionando o proxecto Oucas, algas de Baiona. Este proxecto que foi redactado pola propia cooperativa para o Concello de Baiona, recibiu financiamento polo grupo de Acción Costeira (GAC7) ao ser o proxecto non produtivo mellor valorado.

O obxectivo principal do proxecto foi utilizar as algas como dinamizador económico para a vila de Baiona, potenciando un recurso non moi explotado na actualidade, e que pode implicar a sectores estratéxicos como a pesca, a hostalería, o turismo ou a industria transformadora.

Para  conseguir o obxectivo principal do proxecto, realizáronse varias actividades:

– Elaborouse un pequeno estudo sobre o recurso e os seus usos potenciais, coa finalidade de catalogar a biodiversidade algal de Baiona.

Algas de Baiona

– Creouse unha marca identificativa do proxecto coa que se identificarían todas as accións do proxecto.

logo horizontal color

– Fixéronse unhas xornadas técnico-divulgativas sobre as algas e as súas potencialidades, coa finalidade de formar e informar sobre outros usos do mar e concretamente das algas.

Xornadas técnico-divulgativas

Formouse ao sector hostaleiro para que aprenderan a cociñar e preparar pratos elaborados con algas.

                          Curso de cociña con algas 047    Tagliatelle de tinta de calamar, con espagueti de mar e holandesa 1

– Realizáronse unhas xornadas de degustación de algas “ O Bai de Oucas”  coa dupla finalidade de implicar á hostalería local e ao pequeno comercio na promoción das algas e impulsar un novo recurso turístico para a zona.

Presentación do Bai de Oucas

– Realizáronse numerosas visitas a zona intermareal. Estas visitas que tiveron un gran éxito entre o público asistente serviron para amosar e valorizar o enorme patrimonio algal que posuímos no noso litoral e que podemos observar habitualmente nas nosas costas.

Visita intermareal 002

– Ofreceuse formación ao sector extractivo en identificación e recolección de algas e cooperativismo. A finalidade era crear emprego asociado a este sector emerxente.

2012-08-30 18.13.48

2012-09-01 10.15.11

Visita a algamar

Voluntariado europeo e os ríos

No último trimestre de 2012, Trespés coordinou un proxecto de intercambio xuvenil do programa Xuventude en Acción da Unión Europea promovido polo Concello de Redondela. Baixo o título de “Concienciación da xuventude europea na conservación dos ríos”, mozos e mozas de Serbia, República Checa, Macedonia e Galiza tiveron a oportunidade de partillar, debater, propor e actuar sobre as máis importantes problemáticas que afectan aos ríos europeos.
Voluntariado Europeo Trespés
Redondela albergou durante 10 días do mes de setembro a todos estes mozos e mozas nun programa que incluíu o debate das principais problemáticas ambientais dos ríos europeos, a avaliación dun caso práctico, o río Fondón, o deseño de campañas de concienciación e a súa aplicación, a restauración de varios tramos do río e a elaboración dun manifesto de boas prácticas entre outras actividades.

Alén do traballo directo e indirecto sobre os ríos europeos, o programa permitiu o contacto entre realidades sociais e culturais distantes e contribuíu ao empoderamento dos e das participantes mediante a acción directa no territorio.

Propostas criativas

Trespés Cooperativa somos unha equipa multidisciplinar con ampla experiencia na materialización de ideas


Manexamos a versatilidade como  ferramenta. Modelamos coa imaxinación. Construímos coa criatividade.

Abrimos esta xanela como canle de comunicación, onde mostrar as nosas propostas e proxectos. Saberás de nós, que facemos, como traballamos. Aquí, tamén, saberás cal pode ser o mellor xeito de colaborarmos xuntos.

Entra. Este é un espazo para…coñecermos, mudarmos, experimentarmos, transformarmos, imaxinarmos, colaborarmos,soñarmos,

Construírmos futuro

%d bloggers like this: