Rede SAL

Rede SAL

O proxecto REDE SAL xorde no 2014 coa finalidade de conectar aquelas experiencias de cooperativismo sen fins lucrativos existentes en Galiza. O proxecto foi promovido polas cooperativas Sen Ánimo de Lucro Cestola na Cachola, Cousas da Terra, Tempo de Loaira e Trespés.

Rede Sal aposta por ser un espazo-plataforma para intercooperar, aproveitar as redes, para facerse visíbeis. Un espazo para o encontro e o apoio mutuo das cooperativas que apostan por un modelo económico e laboral centrado nas persoas.

Rede Sal traballará na divulgación deste modelo, desenvolvendo propostas en común.

Máis información en: http://redesal.coop/web/

Anúncios

Un mar de saberes

Imagen1

Entre marzo e outubro de 2014, a cooperativa Trespés coordinou o proxecto “Un mar de saberes”. O obxectivo principal do proxecto era valorizar o patrimonio marítimo de Soutomaior, mostrando a riqueza do patrimonio natural, cultural e capital humano xerado nas actividades extractivas, achegándoo á cidadanía en xeral e prestando especial atención á comunidade escolar.

O proxecto “Un mar de saberes” partiu dunha concepción multifuncional do espazo marítimo, a utilización sustentable dos seus recursos, a diversificación ocupacional do sector e a aprendizaxe significativa e interactiva como ferramentas para achegarse ao mar en Soutomaior. Estas foron algunhas das actividades que a cooperativa levou a cabo no marco deste proxecto:

  • Estudo dos recursos marítimos do Concello de Soutomaior con susceptibilidade de ser explotados no ensino ou no sector turístico
  • Elaboración de material didáctico para o profesorado para a súa futura utilización nas aulas
  • Saídas didácticas cos colexios para a posta en práctica e en valor o material didáctico elaborado previamente.
  • Voluntariado ambiental. Xornadas de sensibilización ambiental e voluntariado ambiental no litoral
  • Exposición fotográfica sobre o mar realizada polo fotógrafo Rafa Estévez.
  • Creación de páxina web.

Estas actividades deron conta dos obxectivos marcados e incidiron na necesidade de valorizar o patrimonio marítimo e a actividade extractiva, ao tempo de establecer estratexias de conservación do entorno natural.

O proxecto “Un mar de saberes” estivo promovido polo Concello de Soutomaior e financiado polo Grupo de Acción Costeira 7.

Podes ter máis información sobre o proxecto ou consultar os materiais xerados na páxina web www.mardesaberes.com

Vigo literario

O proxecto “Vigo literario” coordinado pola Cooperativa Trespés e promovido polo Servizo de Normalización Lingüística do Concello de Vigo púxose en marcha no 2014. Este proxecto pretende mostrar Vigo como espazo literario e como recurso educativo. Un proxecto que dará a coñecer a propia cidade e a súa historia aos seus habitantes, os vigueses e as viguesas; que fará visíbel a obra de autores e autoras galegos, que non sempre atopan espazo nos medios de comunicación social; que amosará a presenza de Vigo na literatura galega e outras literaturas; que nos amosará a evolución urbana e social da cidade, como nos ollan desde fóra…

Vigo literario

Durante o ano 2014 Trespés desenvolveu varios obradoiros no Ensino secundario.

Proxecto Oucas, algas de Baiona. Os recursos propios como factor de desenvolvemento

Entre o mes de xullo e o mes de outubro de 2012 Trespés estivo coordinando e xestionando o proxecto Oucas, algas de Baiona. Este proxecto que foi redactado pola propia cooperativa para o Concello de Baiona, recibiu financiamento polo grupo de Acción Costeira (GAC7) ao ser o proxecto non produtivo mellor valorado.

O obxectivo principal do proxecto foi utilizar as algas como dinamizador económico para a vila de Baiona, potenciando un recurso non moi explotado na actualidade, e que pode implicar a sectores estratéxicos como a pesca, a hostalería, o turismo ou a industria transformadora.

Para  conseguir o obxectivo principal do proxecto, realizáronse varias actividades:

– Elaborouse un pequeno estudo sobre o recurso e os seus usos potenciais, coa finalidade de catalogar a biodiversidade algal de Baiona.

Algas de Baiona

– Creouse unha marca identificativa do proxecto coa que se identificarían todas as accións do proxecto.

logo horizontal color

– Fixéronse unhas xornadas técnico-divulgativas sobre as algas e as súas potencialidades, coa finalidade de formar e informar sobre outros usos do mar e concretamente das algas.

Xornadas técnico-divulgativas

Formouse ao sector hostaleiro para que aprenderan a cociñar e preparar pratos elaborados con algas.

                          Curso de cociña con algas 047    Tagliatelle de tinta de calamar, con espagueti de mar e holandesa 1

– Realizáronse unhas xornadas de degustación de algas “ O Bai de Oucas”  coa dupla finalidade de implicar á hostalería local e ao pequeno comercio na promoción das algas e impulsar un novo recurso turístico para a zona.

Presentación do Bai de Oucas

– Realizáronse numerosas visitas a zona intermareal. Estas visitas que tiveron un gran éxito entre o público asistente serviron para amosar e valorizar o enorme patrimonio algal que posuímos no noso litoral e que podemos observar habitualmente nas nosas costas.

Visita intermareal 002

– Ofreceuse formación ao sector extractivo en identificación e recolección de algas e cooperativismo. A finalidade era crear emprego asociado a este sector emerxente.

2012-08-30 18.13.48

2012-09-01 10.15.11

Visita a algamar

O mancomún. Un patrimonio do país

A realidade dos montes veciñais en mancomún define grande parte do territorio galego, malia isto, permanece como unha realidade pouco ou nada coñecida por boa parte da sociedade galega. Esta forma de titularidade asenta as súas raíces nunha concepción colectiva do territorio, e como forma de xerir o espazo fai parte do patrimonio cultural inmaterial galego. As organizacións que agrupan ás comunidades de montes constataron o distanciamento, cada vez maior, entre as poboacións dos lugares con os montes que lles son propios. Varias son as razóns que explicarían esta realidade. Transformacións económicas e mudanzas sociais provocaron este contexto.

Nesta liña de traballo, estamos na fase de pre-produción do que vai ser o noso primeiro traballo audiovisual, o documental “En todas as mans” centrado na realidade dos montes en mancomún.

Ler mais deste artigo

Potencialidade económica dos recursos locais

Entre os nosos ámbitos de traballo, encóntrase a dinamización territorial a partir dos recursos endóxenos dos propios territorios. Nesta liña insírese esta xornada técnica que desenvolvemos para o concello de Redondela. Esta actividade enmárcase na necesidade de mostrar a potencialidade que este cultivo podería ter como recurso económico local. Para o deseño da xornada, definimos un marco técnico formado por investigadores da universidade que centran as súas investigacións sobre castes autóctonas, persoal técnico dos grupos de Desenvolvemento Rural e da Federación de Cooperativas Sinerxía.

Ao tempo, o programa recollía diversas experiencias desenvolvidas en volta da mazá, tanto no ámbito da produción, como da transformación. Trátase de mostrar camiños polos que poderían discorrer iniciativas a desenvolver na zona.

O público alvo dunha iniciativa deste tipo, son aquelas persoas con interese en pór en marcha unha iniciativa de auto-emprego e que poden ver neste ámbito unha posibilidade.

Propostas criativas

Trespés Cooperativa somos unha equipa multidisciplinar con ampla experiencia na materialización de ideas


Manexamos a versatilidade como  ferramenta. Modelamos coa imaxinación. Construímos coa criatividade.

Abrimos esta xanela como canle de comunicación, onde mostrar as nosas propostas e proxectos. Saberás de nós, que facemos, como traballamos. Aquí, tamén, saberás cal pode ser o mellor xeito de colaborarmos xuntos.

Entra. Este é un espazo para…coñecermos, mudarmos, experimentarmos, transformarmos, imaxinarmos, colaborarmos,soñarmos,

Construírmos futuro

%d bloggers like this: